Plângeri

Eventualele plângeri sau reclamații pot fi comunicate prin scrisoare, telefon, fax sau e-mail, utilizând informațiile de contact furnizate mai sus.

Se solicită să se indice numele, datele de contact și o descriere a problemei. Clientul va primi imediat o confirmare de primire a reclamației prin scrisoare, fax sau e-mail.

În cazul în care problema nu poate fi rezolvată în interesul clientului în termen de două săptămâni de la primire, clientul va primi un răspuns intermediar prin scrisoare, fax sau e-mail. În termen de patru săptămâni de la primire, clientul va primi o decizie finală prin scrisoare, fax sau e-mail. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor comunica motivele și se va estima data la care se așteaptă ca clarificarea să fie finalizată.

Răspunderea pentru conținut

Conținutul disponibil pe paginile web are doar scop informativ general și nu servește drept sfat sub nicio formă sau formă. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate informațiile și datele conținute pe site-ul web sunt corecte și în timp util, în conformitate cu § 7 Abs.1TMG. Cu toate acestea, nu ne asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea, exhaustivitatea, actualitatea sau calitatea informațiilor și datelor furnizate în conformitate cu §§ 8 la 10 TMG.

Drept de autor

Conținutul de pe această pagină web creată de operatorul acestui site este supus legislației germane privind drepturile de autor. Duplicarea, prelucrarea, distribuirea sau orice formă de comercializare a unor astfel de materiale dincolo de domeniul de aplicare al legii drepturilor de autor necesită acordul prealabil scris al autorului sau creatorului său respectiv. Copiile din aceste pagini sunt permise numai pentru uz privat, dar nu și în scopuri comerciale.

Sunteți gata să începeți?

Investiți cu încredere prin reglementări care să le ofere clienților noștri o stare de confort, reducând în același timp riscurile.